SuPerUni CoWORK

Študentský tím, ktorého po jeho poslaním je organizovať aktivity a podujatia pre študentov zamerané na vzdelávanie a rozvoj podnikania a zabezpečovať užívateľom príjemné prostredie na prácu, vzdelávanie i zábavu.

Coworkingové centrum SPU

Informácie o možnostiach využitia coworkingových priestorov v súlade s ich účelom.