Ako kompostovať v meste?

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • Mgr. Dominika Králiková, zakladateľka OZ komunita kompostuje predstaví úspešné fungovanie 2 komunitných kompostovísk v Nitre, do ktorých je zapojených 120 domácností (👏🏻). Dozviete sa, aké sú zásady správneho kompostovania a ako sa dá minimalizovať tvorba odpadov.🌿