Preskočiť na obsah

Coworkingové centrum SPU je priestor, ktorý sa nachádza na internáte Mladosť. Je to  vybudovaný primárne pre študentov, ktorí chcú pracovať na tímových projektoch alebo rozbehnúť vlastné projekty a samostatné startupy. Nachádza sa tu prednášková časť s audiovizuálny vybavením (projektor, ozvučenie)
s kapacitou 40 miest na sedenie, časť pre tvorivú prácu s tabuľou a vybavená kuchynka.

Priestor je možné využiť na tímovú či samostatnú prácu registrovaných študentov SPU v Nitre, alebo ako priestor pre dopredu plánované podujatia. 
V nadväznosti na to sú k dispozícii dva typy rezervácie priestorov:

Rezervácia na podujatie

Rezervácia za účelom realizácie plánovaného podujatia, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú študenti alebo zamestnanci SPU je možná prostredníctvom formuláru Požiadavka na rezerváciu priestorov. Požiadavku na rezerváciu je nutné zadať najmenej 10 dní pred plánovaným podujatím. Technické zabezpečenie a obsluha je realizovaná vo vlastnej réžii organizátora podujatia, ktorému je pridelený časovo-obmedzený prístupový kód na bezkľúčový vstup do priestorov.

Rezervácia pre registrovaných študentov

Študenti, ktorí sa zaregistrujú do systému Coworkingového centra SPU, môžu v čase, keď v ňom neprebieha žiadne podujatie, priestor využiť na tímovú či samostatnú prácu. V tomto prípade sa rezervácia realizuje cez Rezervačný systém. Rezerváciu je možné zadať najviac v 3 dňovom predstihu a najdlhšie v trvaní 2h/deň. Registrovanému študentovi je pridelený prístupový kód, ktorý vie využiť na bezkľúčový vstup do priestorov.