Preskočiť na obsah

Pravidlá využívania priestorov

I. Kontaktné údaje

Univerzitné poradenské a podporné centrum
SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
uppc@uniag.sk

II. Identifikácia coworkingového centra, prevádzkové podmienky

  1. Coworkingové centrum SPU je priestor, ktorý je orientovaný na 1. podzemnom podlaží v časti “Ležiak” ŠD Mladosť. Tvorí ho prednášková časť, pracovná časť a kuchynka.
  2. Slúži pre prácu na tímových a individuálnych projektoch, na ktorých pracujú študenti, ktorí sú registrovaní v systéme Coworkingového centra a realizáciu podujatí, ktorých primárnou cieľovou skupinou sú študenti alebo zamestnanci SPU v Nitre.
  3. Študent, ktorý nie je registrovaný v systéme Coworkingového centra môže využívať priestory iba v sprievode registrovanej osoby s prideleným prístupovým kódom.

III. Pridelenie prístupu

  1. Študentovi, ktorý sa zaregistruje do systému Coworkingového centra dostupného na adrese cowork.uniag.sk/portal, je po schválení registrácie pridelený prístupový kód na bezkľúčový vstup do priestorov a prihlasovacie údaje do rezervačného systému.
  2. Využitie priestorov je podmienené ich rezerváciou, pričom vstupy s využitím prístupových kódov sú zaznamenávané za účelom zabezpečenia ochrany majetku a priestorov.
  3. V prípade jednorazových podujatí je prístup pridelený na základe požiadavky zaslanej cez príslušný formulár.

IV. Podmienky prevádzky

  1. Pri využívaní priestorov je nevyhnutné dodržiavať vnútorné predpisy SPU v Nitre, najmä pravidlá BOZP.
  2. Po skončení využívania priestorov je nevyhnutné ich uviesť do pôvodného stavu.
  3. V prípade zistenia poruchy alebo závady je nevyhnutné ju bezodkladne nahlásiť e-mailom na filip.tkac@uniag.sk.