Moderná ochrana rastlín

311727080_139279678848587_5705887131892341138_n
   • Obsahová náplň prednášky: 
      • – Využitie poznatkov z vývojových pokusov a z praktických výsledkov z poľnohospodárskej praxe a vytvorenie tak na tomto základe vznik jedinečnej technológie. 

      • – Jednotlivé procesy vývoja technológie pre prax, na základe dopytu trhu a konkurencie 

      • – Ako prepojiť sektor výskumného centra a sektor praxe. 

      • – Ako správne a efektívne implementovať poznatky ohľadom ochrany rastlín pri tvorbe produktov zabezpečujúcich tieto požiadavky. 

      • Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy (prednáška zameraná na rastlinnú výrobu). 

      •  

     •