Súčasnosť vs. minulosť

V súčasnej rastúcej nezamestnanosti, celosvetovej pandémii, energetickej kríze, vojnovému konfliktu a stagnácie ekonomického vývoja sa javí úsilie o rozvoj podnikania ako veľmi náročná výzva, najmä pre mladých ľudí. Na ceste za podnikaním sa neraz stretávajú s rôznymi prekážkami pri zabezpečovaní materiálnych i finančných zdrojov. Snažia sa vytvoriť vhodné podmienky pre svoju prácu, ktoré vyhovujú ich odbornému zameraniu a charakteru ich práce.

Jedným zo spôsobov vytvárania podmienok k spolupráci medzi drobnými subjektami, freelancermi, živnostníkmi je vytváranie spoločných zdieľaných kancelárskych priestorov – coworkingov. Takéto priestory ponúkajú nielen zdieľaný kancelársky priestor ale i zázemie, základné vybavenie kancelárie, priestory pre študentov, samostatné priestory pre skupinky  na organizovanie rôznych prednášok a stretnutí. Coworking v dnešnej dobe ponúka spojenie rozličných služieb, súkromná kaviareň, reštaurácia, fitness centrum alebo detské centrum.

Koncept a hlavná myšlienka coworkingu je jednoduchá, keďže reaguje na potreby ľudí, ktorí chcú podnikať, ale nemajú dostatok prostriedkov na vlastný pracovný priestor. Takisto pomáha ľuďom, ktorí pracujú z domu, ale nemôžu sa v tomto prostredí sústrediť alebo im chýba sociálny kontakt.Môžeme ho tiež definovať ako systém práce, pri ktorom si miesto v spoločnom priestore prenajímajú jednotlivci. Coworking teda predstavuje komunitu ktorá využíva spoločné technické vybavenie a tvorí atmosféru povzbudzujúcu k chuti a odhodlaniu pokračovať na svojich projektoch, dodávajúcu si navzájom odvahu podnikať, pocit spolupatričnosti, zázemia a opory. Pre coworkerov je prirodzené vnímanie možnosti dať, či prijať radu, podeliť sa so skúsenosťami alebo pomôcť s prekonávaním prekážok.

Koncept spoločne zdieľaných priestorov za účelom práce je tu s nami už od minulosti. Medzi príklady zaradujeme: zoskupenia umelcov po celom svete v rôznych ateliéroch, v ktorých sa síce zišli všetci spoločne, no každý pracoval na svojom diele, skupina spisovateľov v New Yorku  (1978) ktorí založili takzvané „The Writers Room“ (spisovateľské izby), fungujúce dodnes. Boli založené na neziskovom princípe a chceli poskytnúť svojim členom (výhradne spisovateľom) zdieľaný priestor s prístupom k rôznym informačným zdrojom.

Otcom coworkingu je Brad Neuberg, ktorý pracoval na vlastných projektoch a súčasne chodil do práce. Preto jeho cieľom bolo spojiť výhody týchto dvoch aspektov vo svojom živote – nezávislosť v práci na svojich projektoch a komunita vytvorená v pracovnom prostredí. V roku 2005 vytvoril San Francisco Coworking Space. Oficiálne prvým členom coworkingu bol Raya Baxtera.

Zdroje

1.        NEUBERG, B. 2014 The Start of Coworking (from the Guy that Started It). www.codinginparadise.org, [cit. 15. 3. 2021]. Dostupné na internete: http://codinginparadise.org/ebooks/html/blog/ start_of_coworking.html

2.        NEUBERG, B. 2005. Coworking – Community for Developers Who Work From Home. www.codinginparadise.org, [cit. 15. 3. 2021]. Dostupné na internete: http://codinginparadise.org/weblog/2005/08/coworking-community-for-developers-who.html

3.        JONES, D. – SUNDSTED, T. – BACIGALUPO, T. 2009. I´m outta here! : how coworking is making the office obsolete. Brooklyn: Nota n MBA Press,  ISBN 978-1118441541

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *