Agrion univerzita

   • Desať úspešných absolventov tretieho ročníka Agrion univerzity si 10. mája prevzalo certifikáty. Vzdelávanie pre študentov prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe manažérstvo prevádzky techniky Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre už tradične zastrešoval Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

     

     

    Študentov počas desiatich týždňov školili odborníci členských firiem tohto združenia. „Verím, že poznatky z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej techniky, ako aj z návštev dodávateľov techniky, vám uľahčia uplatnenie na trhu práce,“ povedal na odovzdávaní certifikátov riaditeľ Agrionu Juraj Huba.