Implementácia kvality vzdelávania na univerzite

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality na SPU v Nitre vás v rámci implemetácie projektu „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SPU v Nitre“ pozýva na seminár s následnou diskusiou s riaditeľkou Odboru pre kvalitu na Masarykovej univerzite v Brne Mgr. Kateřinou Oleksíkovou, Ph.D.