Privítanie zahraničných študentov – ESN

   • Obsahová náplň prednášky: 
   • Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. (ESN Slovensko) je nezisková
    študentská organizácia. Hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na
    Slovensku, a teda poskytovať možnosti prospievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a
    osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“. ESN Slovensko sa
    snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie zážitky svojho života práve na Erasme.