Ako prekonať trému

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • Pod vedením Mgr. Simony Belovičovej, PhD. sa dozviete, aké metódy použiť pri odstraňovaní trémy a aké sú behaviorálne techniky na predchádzanie trémy.