Budovanie STARTUPU už na vysokej škole

   • Obsahová náplň prednášky: 
   • – Odprezentovanie 3 startupov, 3 príbehov ako pretaviť nápad, myšlienku a ideu do reality 

   • – Ako začať ak mám nápad 

   • – Ako financovať svoje podnikateľské zámery aké fondy a akú podporu poskytuje štát 

   • – Ako rozširovať a budovať podnikateľský zámer v praxi a ako v spolupráci s VŠ 

   • – Ako využiť projekt MŠ na VŠ na fungovanie a budovanie startupu  

   • – Ako získavať kontakty na spoluprácu 

   • – Ako vybudovať vlastný biznis  

   • – Ako rozbehnúť marketing