Dopoludnie s transferom technológií

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • V rámci podujatia bude v krátkosti predstavený aktuálny stav v oblasti transferu technológií na SPU v Nitre, podporné služby pre vedeckovýskumných pracovníkov a taktiež aktivity realizované na našej univerzite v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK II) ⚙️⚙️. Bude vytvorený priestor pre neformálne diskusie so skautmi a expertmi projektu, ako aj priestor pre nové témy a otázky. Pokiaľ má váš výskum potenciál pre uplatnenie v praxi, určite si podujatie nenechajte ujsť.💪🏼💪🏼