Visegrad Fund

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • VISEGRAD FUND podporuje študentov bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho, postgraduálneho štúdia a výskumných pracovníkov vo všetkých odboroch a v akomkoľvek jazyku až na štyri semestre na viac ako 190tich vysokých školách v strednej a východnej Európe.