Factors associated with loan success and failure

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • Pozornosť bude venovaná aj diskusií & analýze rôznych veriteľov využívaných farmármi v Spojených Štátoch. Prof. Ahrendsen tiež predstaví možnosti štúdia rôznych odborov na University of Arkansas alebo na iných miestach v US & programu Atlantis dvojitého diplomu v oblasti poľnohospodárskej ekonomiky a rozvoja vidieka.📚🌱