Inkubačný program Design Thinking

      • Obsahová náplň prednášky: 
      • Cieľom vzdelávania určeného najmä pre študentov SPU bolo zoznámenie sa s metódou dizajnového myslenia ako inovačnou stratégiou a metodológiou kreatívneho riešenia problémov zameranou na oblasti „zeleného“ dizajnu, architektúry a reklamy. Dôraz bol kladený výzvy spojené s navrhovaním stratégie, overovaním podnikateľských nápadov alebo hľadaním inovácií, ako aj na rozvíjanie nevyhnutných podnikateľských zručností (napr. kreativity, empatie, analytického myslenia alebo prototypovania).