Školenie odborných učiteľov a MOV – Agrion

   • Obsahová náplň prednášky: 
   • Školenie bolo určené pre vyučujúcich a majstrov odborného výcviku vybraných SOŠ.
    Výber najlepších odborníkov z daných oblastí zabezpečoval AGRION z radu svojich členov
    a spolupracujúcich organizácií.